انتخاب هیئت امناء تکیه -مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه(۱۱)

  شروع  کار ساخت و ساز مسجد و ابنیه آن (۲)    در حین انجام کار ساخت آشپزخانه و بخش زنانه عده ای دیگر از کارگران را در قسمت برگرداندن روی مسجد مشغول به کار نمودیم برای این کار تلار چوبی قدیمی که چند سالی به عنوان آشپزخانه و انباری وجود داشت و در حال […]

برگه ها
ads ads ads