انتخاب هیئت امناء تکیه – مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه(۱۸)

پایان سه ساله هیئت امنای دور اول و مسائل پیرامون آن (۱)    در طول سه سال هیئت امنای دور اول با همه صداقت و یکرنگی و در ابتدا با همراهی و همفکری همه اعضا شروع شده بود در لابه لای  متون گذشته گاها عرض کردیم که در جاهایی به اختلاف وافتراق خوردیم که البته […]

برگه ها
ads ads ads