زنده شدن خاطرات گذشته با دیدن عکسهای قدیمی از سنه کوه (۴)

مورد دیگری که  عباس مدیر به دقت ، مراقبت و شیوه خاص خودش با آن عجین شده بود نحوه رفتار و کردارش نسبت به زندگی و کار مردمان آن روز روستا نشین بود . ایشان به فراست در یافته بود که اگر با افراد بیشتری ارتباط دوستانه و کلامی بر قرار کند و از منیت […]

برگه ها
ads ads ads