برگی از خاطرات زندگی من (۲۷)

قرض گرفتن و داستان تاسف بار بعد از آن مستقیم می روم سر اصل مطلب و شرحی مختصر از برگی دیگر از جدید ترین برگ زندگیم را برای شما کاربران عزیز ورق می زنم تا بدین طریق بتوانم حقیقتی از بیوگرافی خویش بیان داشته و درس عبرتی برای جوانان و کاربران عزیز گردد. ذکر این […]

بررسی دسته روی بین سنه کوه وارمی(۸)

ناگفته هایی از دسته روی بین سنه کوه و وارمی(۳)   در دو پست قبلی در اینجا و اینجا مطالب ناگفته زیادی را بیان داشتیم از جمله متن سوال و جواب قدیمی و اصلی را هم برای شما کاربران عزیز منتشر نمودیم و حال در ادامه به ناگفته های دیگری ازین مراسم با معنویت و […]

بررسی دسته روی بین سنه کوه وارمی(۷)

ناگفته هایی از دسته روی بین سنه کوه و وارمی(۲)   در ادامه مطلب بخش نخست این مبحث در این قسمت طبق قولی که دادیم به ادامه موضوع می پردازیم و زوایای دیگری از ناگفته ها را برای شما کاربران عزیز بیان می داریم تا شاید که جالب توجه و مورد مداقه و التفات واقع […]

بررسی دسته روی بین سنه کوه – وارمی (۶)

ناگفته هایی از دسته روی بین سنه کوه و وارمی(۱)   در پنج پست قبلی در اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا دسته روی بین دو روستای همجوار سنه کوه و وارمی را مورد بررسی قرار دادیم و نکته های زیادی را سعی نمودیم صادقانه به سمع و نظر شما کاربران عزیز […]

برگه ها
ads ads ads