مساحی و تفکیک زمین های سنه کوه(۴)

شیوه مساحی و تفکیک زمین به روش جدید(۲) روش رسن زنی متری   مساحی به روش متریک و بیان هکتار و مضاربی از ده جدید ترین و دقیق ترین روش مساحی زمین می باشد . البته در مورد زمینهای زراعی بخاطر عوارض و پستی و بلندیها روش تخمینی و روشهای خاص مساحی مطرح هست که […]

برگه ها
ads ads ads