مساحی و تفکیک زمین های سنه کوه(۱)

مساحی و تفکیک زمینهای سنه کوه در عهد قدیم   مَساحت ، پهنه و یا رُویه تعیین‌کنندهٔ بزرگی یک سطح دوبعدی است، تمام سطح یا کف هر شکل هندسی را مساحت آن شکل گویند. به مجموعه عملیاتی که در زمین‌های کم وسعت با وسایل ابتدایی به منظور اندازه گیری مساحت و تهیه پلان(نقشه) صورت می‌گیرد، […]

برگه ها
ads ads ads