برگی از خاطرات زندگی من (۲۷)

قرض گرفتن و داستان تاسف بار بعد از آن مستقیم می روم سر اصل مطلب و شرحی مختصر از برگی دیگر از جدید ترین برگ زندگیم را برای شما کاربران عزیز ورق می زنم تا بدین طریق بتوانم حقیقتی از بیوگرافی خویش بیان داشته و درس عبرتی برای جوانان و کاربران عزیز گردد. ذکر این […]

برگه ها
ads ads ads