رفتار و کارهای یک سپاه د انش الگوی قدیم در سنه کوه +عکس

بخشی مهم و قابل توجهی از کارها و نحوه رفتار یک سپاه دانش قدیم را طی چهار پست پی در پی به نظر شما رساندیم . اگر در عکسها و مطالبی که در مورد دوران عباس مدیر (عباس خدابخش زاده سپاه دانش) نوشته شد دقت کنید، موارد بسیار جالبی را می توانید مشاهده کنید، اگر […]

برگه ها
ads ads ads