گزارش مختصری از مراسم دسته روی هیئت سنه کوه در مشهدسال۹۶

گزارش مختصری از مراسم دسته روی هیئت سنه کوه در مشهدسال۹۶ با درود به همه جوانان و پیران اهالی سنه کوه که سنت حسنه دسته روی در دهه آخر ماه صفر بنام معروف در محل بنام «چهل و هشتم» را طبق سالهای گذشته امسال هم با شکوه و منظم انجام دادند و البته می شود […]

برگه ها
ads ads ads