تیره های مختلف روستای سنه کوه

تذکر1: ازین به بعد می خواهیم  در مورد تیره و تبار خانواده های نسل معاصر سنه کوه مطالبی منتشر نماییم هدف ازین کار در ابتدا شناخت بیشتر نسل جدید از نسل گذشته است و در حقیقت هویت یابی مجددی است از ساکنان روستایی بسیار خوش آب و هوا و دارای پیشینه ای از مردمان پرتلاش […]

برگه ها
ads ads ads