انتخاب هیئت امناء تکیه – مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه(۲۶)

  تجربه ای دیگر در مسجد  شهر و قیاس آن با مسجد سنه کوه (۵)   بعد از آمدن از سفر کربلا و مسائل آن سکوتی کامل همه جا و همه کس را فرا گرفت و دیگر اصلا خبری از مسائل و جریانات قبلی نبود .به قول ما سنه کوهی ها “بقیه ماسه خود را […]

برگه ها
ads ads ads