ایلاتها و رمضانی های سنه کوه

ایلاتها و رمضانی های سنه کوه ایلات به افراد سیاه چادر نشینی گفته می شد که دامدار بوده و به همراه دام به مناطق مختلف کوچ می کردند برخی از این گروه در اوایل قاجاریه در روستای سیکا از بخش هزارجریب نکا ساکن شدند از جمله آنها سه برادر بنام کریم ، محمد و باب […]

برگه ها
ads ads ads