نوید بهار در سنه کوه

نوید بهار در سنه کوه

نزدیک شدن به بهار در هر جایی علایم و نشانه هایی دارد و این علایم در سنه کوه بیشتر با رویش برخی گیاهان و شکفتن گلها همراه است .

در سلسله نوشتاری ما به بررسی و معرفی بیشتر این گیاهان و گلها برای افزایش اطلاعات علمی شما کاربران عزیز همت کرده ایم .باشد تا با راهنمایی و مساعدت شما بار علمی و آموزشی اینگونه مطالب غنای بیشتری یابد .

البته گلها و گیاهان بسیاری چنین جایگاهی داشته و دارند و ما به وقت و سلیقه خود به برخی از آنها اشاراتی داریم و در فرصتهای گوناگون به این لیست خواهیم افزود و این صفحه را باز نگه می داریم .

حال توجه فرمایید و با کلیک روی هر کدام می توانید از مطالب مفید آن بهرمند گردید .

چپ چپا یا گل پامچال ،نوید بهار در سنه کوه(۱)

سگ بنوشه یا گل نگون سار ،(۲)

بنوشه یا بنفشه،(۳)

گوجوجو یا لاله بیشه زار،  (۴)

الزی سبزی صحرایی ،  (۵)

گل خبر یار یا قاصدک ، (۶)

فک دار یا درخت بید(۷)

برگه ها
ads ads ads