یاد بزرگان دیار ما

در این باب باید گفت که در پستهای مختلفی یاد بزرگان را زنده می کنیم که روزگاری در میان ما بودند ولی اکنون به هر دلیلی نیازمند معرفی بیشتر هستند و یا نامشان در حال فراموشی است و شایسته است بیشتر گفته شود تا به نسل جدید شناسانده شوند، باشد که گوشه ای کوچک از دین خویش را ادا کرده باشیم و تا هستند از تجربیاتشان بهره ببریم و چون رفتند در یادها بسپاریم که یاد بزرگان کردن خود بزرگی می خواهد و بزرگی می آورد و …

هدف از بیان این حکایت دو موضوع است یکی یاد یاران رفته و دیگری قدر یاران و پیران موجود و …

این بزرگان شاید مستقیم در سنه کوه نبودند اما به نحوی فاملیت اصل و نسبی داشتن کافی است که از یادشان غافل نباشیم و …

پس با ما همراه باشید.

یاد بزرگان دیار ما (۱)  پیر فرزانه ای از نسل مومن و اصفهانی تبار

یاد بزرگان دیار ما (۲) پیرفرزانه و دانایی از نسل کلاکردی تبار

یاد بزرگان دیار ما (۳) یادی از استاد ، پیرغلام و علمدار حسینی

یاد بزرگان دیار ما (۴) یاد حافظ و قاری دایم در تلاوت قرآن از سادات معظم سیکا

یاد بزرگان دیار ما (۵) یادی از مرد کار و اخلاق

برگه ها
ads ads ads