بررسی حرمتها در سنه کوه

از قدیم الایام چیزها و مسائلی در سنه کوه دارای احترام و حرمت بود که شایسته است در پستهای مختلفی مورد کنکاش و موشکافی و توجه قرار بگیرند تا اگر خوب و شایسته است احیا و باز سازی شوند و اگر قابل اعتنا و درست نیست منسوخ و متروک گردند .به طور یقین آنچه بیان و اشاره خواهیم نمود مسائل مبتلابه جامعه امروزی و همه روستاهای مناطق ما هم هست.راه رسیدن به دمکراسی نابودی فرهنگ اصیل و خوب نیست بلکه شناخت درست و کافی و با داشتن و کمک از فرهنگ درست و اصیل می توان به نتیجه مطلوب رسید چرا که خراب کردن و نابودی کامل بنیان فرهنگ اصیل نمی تواند نسخه خوبی برای رسیدن به مقصود باشد و …

این مباحث را ازین پس در پستهای مختلفی در این وب سایت دنبال نمایید :

حرمتهای رو به فراموشی و مستقر در سنه کوه (۱)

حرمتهای… سنه کوه (۲) حرمت نان و نمک

حرمتهای … (۳) حرمت همسایه

حرمتهای … (۴) حرمت مرگ و موت

حرمتهای … (۵) حرمت ماه محرم و صفر

حرمتهای … (۶) حرمت بزرگان و بزرگترها

حرمتهای … (۷) حرمت سفره و سفره داری

حرمتهای … (۸)حرمت مهمان و مهمان نوازی

حرمتهای … (۹) حرمت قبر و قبرستان

– حرمتهای …  (۱۰)  حرمت قرآن و قرآن خوانی
-حرمتهای …  (۱۱)حرمت روحانی و  روحانیت

حرمتهای … (۱۲)حرمت خانه و خانواده

حرمتهای … (۱۳)جایگاه و حرمت پدر

حرمتهای … (۱۴)جایگاه و حرمت مادر

حرمتهای …(۱۵) حرمت گفتار و سخن

حرمتهای … (۱۶)حرمت روزه ماه رمضان

حرمتهای … (۱۷)حرمت دید و بازدید و صله رحم

حرمتهای … (۱۸)حرمت سلام علیک و تعارف یا تحیت با مصافحه و معانقه

برگه ها
ads ads ads