امامزادگان و اهالی

جنبه های معنوی اهالی سنه کوه در پستهای مختلفی در این وب سایت مورد توجه و انتشار قرار گرفته است اما مردمان شیعه اثنی عشری این دیار روابط عاطفی و علقه شدیدی با امامزادگان در هر سطحی دارند چه در عرف که غیر معصوم امامزاده هستند و چه هر امام معصومی خود بیشتر امامزاده هستند پس توجه فرمایید در هر موردی با کلمات مدنظر در جستجو می توانید بیابید و یا به انتخاب لینکهای زیر را ملاحظه فرمایید :

امام رضا (ع) و مردمان سنه کوه

یک سنه کوهی احیاگر نوین زیارت امامزاده یحیی (ع) سیکا

امامزاده ذکریا(ع) قبله نمای مردمان سنه کوه (1)

و …

 

برگه ها
ads ads ads