میوه و فرآوری آن در سنه کوه

انواع میوه به شکل های مختلف در سنه کوه فرآوری می شوند مثلا از انار ، کندس ،آلوچه و …نوعی «رب» بنام «ترشی» درست می کنند و از خرمالو جنگلی بنام خرمندی نوعی دوشاب بنام ” دشو ” و از بسیاری از محصولات مثل تمشک ، به و …مربا درست می کنند و سخن در این زمینه زیاد است که در آینده خواهیم نوشت و …

ما برای هر کدام مطالبی نوشتیم که اگر مایل باشید می توانید در قسمت جستجو کلمه مورد نظر را نوشته و کلیک فرمایید تا مطلبش بیاید و گرنه روی لینک زیر کلید کنید

خرمندی و خرمندی دشو پزان در سنه کوه +عکس

کندس و کندس ترشی پزان در سنه کوه +عکس

سیب زمینی ترشی یا بنه سه در سنه کوه

انار و انواع آن در سنه کوه

انار چینی و انار ترشی پزان در سنه کوه

تلکا یا گلابی جنگلی در سنه کوه

ریز کال گویجه درسنه کوه

آغوز چینی در سنه کوه

رب آلوچه یا ترش هلی ترشی پزان در سنه کوه +عکس

فیزیولوژی نمو گل و تشکیل میوه در کیوی

کتاب کیوی و پرورش آن و مهندس ؟

میوه به و مربای آن در سنه کوه +عکس

دلال ماست یا سیر نعناع ماست در سنه کوه

سمنو یا سمنی حلوا و شیوه پخت آن در سنه کوه

تیر دار و تیر ممیج در سنه کوه

تمشک و تمشک چینی در سنه کوه

برگه ها
ads ads ads