شجره اهالی سنه کوه

در مورد  شجره اهالی روستای سنه کوه د ر  پست های مختلفی در این وب سایت می توانید مراجعه کنید کافی است کمی وقت صرف کرده و با حوصله هر گروه و طایفه ای را مورد مطالعه قرار دهید به آدرسهای زیر مراجعه فرمایید …

 

تیره های مختلف روستای سنه کوه

اصفهانی تبار (عبدالله دسی )«تیره نگارنده»

حاجی دسی (یوسفی مشتی دسه) اولین گروه سوته گندمی تبار

تقی دسی(حسینی و متحدها)  دومین گروه سوته گندمی تبار

یوسف دسی سومین گروه سوته گندمی تبار

دودانگه ای تبار (علی خلی ، بخشی دسی)

دومین دودانگه ای تبار ( علی خلی ، اصغر دسی)

سوادکوهی تبار ( علیجان دسی)

سیدهای مرزن آبادی تبار ( سید رحیم دسی)

اسطلح پشتی- ششکی تبار (اکبر دسی)

ایلاتها و رمضانی ها

سیدهای استخرپشتی تبار و حاج میرحمزه دسه

کلاکردی تبار(کل روح الله دسه)

بخشی زرین آبادی ومحمدجان مردی که ۶۷ سال شناسنامه داشت!

ششکی تبار ( عباسی ها)

سادات معظم سیکا در سنه کوه (قسمت اول ) یا جد سیده صبحه؟

سادات معظم سیکا در سنه کوه (قسمت دوم ) یا جد سیده ننه ؟

روار مله ایها(رودبار محله ایها) در سنه کوه بمونی خاله ؟

یاد آنان که در لیست طوایف سنه کوه هستند اما در شجره نیستند

اختلاف برداشت برخی همولایتی ها در حصول یک نتیجه فوق العاده جالب تاریخی

علم انساب در گذر تاریخ

خصوصیات رفتاری منحصر به فرد هزارجریبی ها در قدیم

ملاک رجحان و برتری درقدیم و جدید

چرا باید هر کسی شجره خودش را بداند ؟

اریم خاله وچه ها در سنه کوه پیرنصرت ؟

پاسخ به برخی شبهات و سفسطه ها در مورد شجره سنه کوه (۱)

پاسخ به برخی شبهات و سفسطه ها در مورد شجره سنه کوه (۲)

بنابر روایات چرا باید نسب خود را بدانید و منکر نشوید؟

 

برگه ها
ads ads ads