انتخاب هیئت امنا در ۲۸ قسمت

خاطرات هیئت امنای مسجد شدنم را در ۲۸ قسمت تحت عنوان ” انتخاب هیئت امناء تکیه – مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه ” از ۱ تا ۲۷ و در هر بخشی با زیر بخشهای موردی آن می توانید ملاحظه و مطالعه فرمایید البته برای دریافت هر کدام در قسمت جستجو می توانید سرچ نمایید و بیابید و یا روی هر مورد کلیک فرمایید .

-انتخاب هیئت امنا آغازی فصل نو در سنه کوه

-انتخاب هیئت امناء تکیه -مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه(۱)از بانی و ساقی تا هیئت امنا تکیه و بعد مسجد در سنه کوه

انتخاب هیئت امناء ت…(۲)انگیزه های انتخاب اولین گروه هیئت امنا

انتخاب هیئت امناء ت…(۳)مراحل انتخاب اولین گروه هیئت امنا

انتخاب هیئت امناء ت… (۴)برگزاری مراسم معارفه اولین گروه هیئت امنامسجد

انتخاب هیئت امناء ت…(۵) چگونگی تغییر نام تکیه و ثبت مسجد امام حسین (ع)

انتخاب هیئت امناء ت… (۶) حیاط تکیه کجا بود ؟ حیاط مسجدچگونه شکل گرفت ؟

انتخاب هیئت امناء ت… (۷) مکان زمین برای ساخت آشپزخانه مسجد

انتخاب هیئت امناء ت… (۸) مکان ساخت بخش زنانه مسجد

انتخاب هیئت امناء ت… (۹) وضعیت و بررسی آمار ظرف و ظروف مسجد 

انتخاب هیئت امناء ت… (۱۰) شروع  کار ساخت و ساز مسجد و ابنیه آن (۱)

انتخاب هیئت امناء ت… (۱۱) شروع  کار ساخت و ساز مسجد و ابنیه آن (۲)

انتخاب هیئت امناء ت…(۱۲)شروع  کار ساخت و ساز مسجد و ابنیه آن (۳)

 کارهای داخلی و متفرقه داخل مسجد

انتخاب هیئت امناء ت…(۱۳) رسیدگی به وضعیت مزار (قبرسر) و ساماندهی آن

انتخاب هیئت امناء ت…(۱۴) برخی اقدامات رفرمی و اصلاحی امور  تا اولین سالگرد انتخاب هیئت امنا

انتخاب هیئت امناء ت…(۱۵) گزارش عملکرد سال اول طبق وعده در شب تاسوعا  

انتخاب هیئت امناء ت…(۱۶) بررسی آماری کارکرد و مسائلی پیرامون آن

انتخاب هیئت امناء ت…(۱۷) مسجد ماله و وضعیت آن چه بود و چه شد ؟

انتخاب هیئت امناء ت…(۱۸) پایان سه ساله هیئت امنای دور اول و مسائل پیرامون آن (۱)

انتخاب هیئت امناء ت…(۱۹) پایان سه ساله هیئت امنای دور اول و مسائل پیرامون آن (۲)

انتخاب هیئت امناء ت…(۲۰)پایان سه ساله هیئت امنای دور اول و مسائل پیرامون آن (۳)

 سرقت دفاتر مالی مسجد !

انتخاب هیئت امناء ت…(۲۱) پایان سه ساله هیئت امنای دور اول و مسائل پیرامون آن (۴)

انتخاب هیئت امناء ت…(۲۲) تجربه ای دیگر در مسجد  شهر و قیاس آن با مسجد سنه کوه (۱)

انتخاب هیئت امناء ت…(۲۳) تجربه ای دیگر در مسجد  شهر و قیاس آن با مسجد سنه کوه (۲)

انتخاب هیئت امناء ت…(۲۴) تجربه ای دیگر در مسجد  شهر و قیاس آن با مسجد سنه کوه (۳)

انتخاب هیئت امناء ت…(۲۵) تجربه ای دیگر در مسجد  شهر و قیاس آن با مسجد سنه کوه (۴)

انتخاب هیئت امناء ت…(۲۶)تجربه ای دیگر در مسجد  شهر و قیاس آن با مسجد سنه کوه (۵)

انتخاب هیئت امناء ت…(۲۷)بخش پایانی و پاسخ به برخی شبهات و نتیجه گیری

 

برای یافتن هر قسمت کافی است روی قسمت مربوطه یا عدد قسمت کلیک فرمایید .

برگه ها
ads ads ads