انتخاب هیئت امناء تکیه – مسجد آغازی فصل نو در سنه کوه(۲۱)

 Untitled-48=

پایان سه ساله هیئت امنای دور اول و مسائل پیرامون آن (۴)

 موضوع سرقت دفاتر مالی هشدار  جدی و آژیر خطر را برایمان روشن کرد  که دیگر  مسامحه و تعلل نباید کرد و سریع طی  نامه هایی که تصاویر  آنان را در زیر ملاحظه می فرمایید، تمامی اسناد گسترش ابنیه مسجد  که همانگونه که ملاحظه می فرمایید مقدار نزدیک به حدود سیصد  متر مربع افزایش داشتیم و همین طور برخی صورتجلسه های مهم را هم طی نامه ای به  اداره اوقاف و امور خیریه داده تا جهت ملاحظه و استفاده برای نسلهای بعدی در پرونده مسجد  ثبت و بایگانی شود و …

در نهایت با تعیین وقت قبلی در شب جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۸۴  تقریبا یک ماه پس از آن اتفاق شب هفتم محرم به اتفاق یکی از اهالی (آقای الیاس جوادی مقدم ) به عنوان ناظر  با آقای استا جابر علیجانی که برای یک دوره دیگر انتخاب شده بود دیدار داشته و اسناد و مدارک و دیگر موارد را طبق صورتجلسه که تصویرش در ادامه ملاحظه می فرمایید به ایشان تحویل دادم  و برای ادامه کار  و هر نوع کمک به آنها اعلان آمادگی کردم هرچند اینجانب هم به عنوان هیئت امنای یک مسجدی در شهر انتخاب شده بودم و در واقع برای آدم کارگر چیزی که فراوان است کار است که این دوره هیئت امنای در شهر  را به علت برخی خاطرات ، مخاطرات و مسائلی که داشت شایسته می دانم که اسم نبرم بهتر باشد چرا که در پستی جداگانه به مقایسه دو دوره ، دو مسجد و مسائل آن خواهم پرداخت تا مسائلی بسیار مهم و عبرت آموز  برای شما کاربران عزیز واضح و مبرهن گردد و …

آنچه می توانم بیان نمایم آنست که خوشبختانه اختلاف نظر  و دیدگاه ما با برخی اهالی به نظر  نمی رسد  که سیاسی بوده باشد  و با قاطعیت عرض می کنم که اصلا سیاسی نبود بلکه صرفا نوعی اختلاف برداشت و سلیقه انجام کار بود و نوعی رقابت نانوشته به گمانم دخیل بود ولی اکثریت قریب به اتفاق مردمان سنه کوه بسیار حق طلب و بندگان شاکر و با محبت بوده و هستند.

 البته یک نکته بسیار مهم وغفلت و یا کوتاهی باید حساب کنیم و یا نیت خاص دیگری داشتیم که باید  تابلو اعلانات نصب می کردیم و با تصاویر و نمودار گزارش عملکرد و بیلان کار می دادیم بسیار بهتر و مناسبتر به نظر می رسید  که متاسفانه ما  به هر دلیلی انجام ندادیم و در واقع بنده شخصا برای دوره های بعد در  نظر داشتم که حتی هزینه اش را شخصا پرداخت کنم و انجام شود که نشد  و … 

 

نکته :

۱-     در کار عمومی باید اعتدال را مد  نظر قرار داد و از افراط و تفریط پرهیز  نمود و گرنه کار گره خورده و مشکل می شود  و …

۲-   بسیاری از  اسناد  و مدارک مسجد  طبق قانون حتما باید  در  پرونده مسجد در اداره اوقاف و امور  خیریه شهرستان درج و ثبت و بایگانی شود  و …

۳-     وجود نظم و انضباط کاری ونوشتن صورتجلسه کار را بسیار ساده و خوشایند می کند و …

Untitled-46=

نامه به اداره اوقاف و امور  خیریه شهر ستان ساری جهت تحویل   اسناد  گسترش ابنیه مسجد  و …

Untitled-47=

نامه صورتجلسه های مهم و …

Untitled-48=

صور تجلسه موار د تحویلی به گروه دوم هیئت امنا  و …

Untitled-49=

لیست مهر ها و دسته قبض های تحویلی و …

Untitled-50=

یکی از آخرین صورتجلسه های مهم ما را با دقت بخوانید  خیلی مطالب و نکات جالب توجهی در  آن می بینید  و …

Untitled-51=

یکی از صور تجلسه های سال آخر  ما ر ا هم با دقت مورد برر سی قر ار  دهید  اینم جالبه و …

Untitled-52=

نمونه ای از دعوتنامه چاپی و ار سال شده برای اهالی در  د ور ه اول هیئت امنایی مسجد و …

شما می توانید بصورت رایگان در اشتراک ایمیلی این سایت عضو شوید تا مطالب جدید را درون ایمیل خود دریافت کنید.
برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید...

با خیالی آسوده یک نظر بگذارید...

برگه ها
ads ads ads