یاد آنان که در لیست طوایف سنه کوه هستند اما در شجره نیستند

images=1

افراد زیادی در این پست می توان از آنها یاد کرد که به دلایلی به سنه کوه آمده و اینجا ماندگار شدند و از دار دنیا رفتند و یا مجددا به جای دیگری جهت ادامه زندگی در اطراف و اکناف مهاجرت کردندویا در خدمت هم هستند فلذا جهت تکمیل اطلاعات، اینجا باز خواهد بود تا هر خبری را دریافت کردیم این را تکمیل کنیم. متاسفانه دریافت بخشی از اطلاعات فعلا مقدور نیست اما عجله ای نیست سر فرصت انشاالله

 images=1

 

–          سیده باجی همسر کل علی حسین غلامی اهل روستای ساخمرس(مرس کوچک) هزارجریب نکا دهستان استخرپشت ،دختر خاله آقا شیخ حسین ناصحی سوچلمایی بود که در سنه کوه ماندگار بود و…

–          نسیبه خواهر نصرالله اسدی وارمی همسر مشد جانبرار متحد و مادر رحمان بود و…

–          سیده کبری ولی پور دختر سید مسلم اهل روستای پجت هزارجریب نکا دهستان استخرپشت همسر کل رحمان متحد سنه کوه هست و از سادات خوشنام ، زحمت کش و خادم تکیه مسجد سنه کوه و …

–          گلبانو فلاح اسبوکلایی همسر حسن متحد پسر مشد جانبرار اهل روستای اسبوکلا ی ساری بود البته گلبانو خواهر عقیل فلاح اسبوکلایی همسر شیرین متحد دختر مشد جانبرار بود (زن به زن)و …

–          صغری خاکدیس لنگری همسر مشد رمضان متحد پسر مشد جانبرار اهل روستای لنگر کیاسر بود و …

–          رقیه عباسی سورکی همسر رستمعلی متحد پسر مشد جانبرار اهل شهر سورک هست و …

–          سیده کلثوم شفیعی دارابی  فرزند سید حسین معروف به سیدحکومت همسر حاج ابراهیم رحیمی سنه کوهی اهل دارابکلا بود و …

–          سیده نسیبه استخرپشتی همسر چراغ اهل روستای استخرپشت نکا بود و …

–          خان بی بی استخرپشتی همسر مشد اکبر اهل روستای استخرپشت بود و …

–          زبیده نوروزی ورنامی همسر مشد اکبر اهل روستای ورنام نزدیک چورت ساری بود و…

–          ام نساء حاجی ورنامی همسر کل جانعلی اهل روستای ورنام نزدیک چورت ساری بود و …

–          نصرت  اریمی همسر ملا باب گل محمدی اهل روستای اریم بود و …

–          خدیجه زکریا زاده سورکی همسر حاج علی(نظرعلی) محمدی اهل شهر سورک هست و …

–          مشد باجی  دختر کل علی  اوسایی  و گلبانو سوچلمایی همسر ابوالقاسم پسر سعدالله و مادر حاج نوروزعلی و …بود و …

–          مریم اوسای دختر تقی دارابکلایی و گلبانو سوچلمایی ( معروف به مریم خاله) همسر غلامعلی پسر علیجان بود و…

–          نسیبه کمالی کفراتی همسر مشد صفر محمدی اهل روستای کفرات هزارجریب نکا بود و …

–          زینب یوسف زاده سورکی همسر حاج مسلم علیجانی پسر حاج رجبعلی اهل شهر سورک هست و …

–          فاطمه صفا سورکی همسر محمد (محمدقلی)علیجانی پسر حاج زلفعلی اهل شهر سورک هست و …

–          سیده فاطمه سیدی سورکی همسر استا علی علیجانی پسر حاج زلفعلی اهل شهر سورک هست و …

–          گل ددا مرستی (اهل روستای گت مرست نکا) و خانم جان کارنامی(اهل روستای کارنام ساری)همسران یدالله بخشی بودند و …

–          طیبه رحمانی همسر کل میرعلی عبدی اهل آغوز دره بهشهر است و …

–          حورا باباگلی همسر شاه رضا جیبا اهل روستای سوربن هست و …

–          محرم وردیان اسبوکلایی همسر علیرضا جیبا اهل روستای اسبوکلا بود و…

–          مرضیه هاشمی همسر عشقعلی اصغری اهل گرجی محله بهشهر (دختر دایی شان ) هست و …

–          حمیده اسلامی بزمین آبادی(آسیابسر) همسر حسین فکوری نیا بود و …

–          صباح استخرپشتی همسر کل گلبرار یوسفی و مادر عبدالله برادران اهل روستای استخرپشت بود و …

–          سیده باجی دختر میر قربان وارمی و رقیه حاجی دسی  همسر سیف الله و مادر حاج عزیز بود و …

–          زینب دختر رفیع دارابکلا همسر غلامحسین پسر یوسف بودالبته همین زینب که در دارابکلا به “رفیع زینب ” می شناسند بعدا همسر کل محمدحسن دباغیان و مادر کل نادر دباغیان ( همسفر عزیز و دوست داشتنی نگارنده به کربلا در سال ۱۳۸۷ ) شد و …

–          آمنه دیانتی گلمایی همسر سید رضا موسوی پور اهل روستای گلما ساری هست و …

 

 

و خیلی کسان دیگر که بماند سر فرصت و بعد …

شما می توانید بصورت رایگان در اشتراک ایمیلی این سایت عضو شوید تا مطالب جدید را درون ایمیل خود دریافت کنید.
برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید...

با خیالی آسوده یک نظر بگذارید...

برگه ها
ads ads ads