حاجی دسی (یوسفی مشتی دسه)روستای سنه کوه

haji d-1

حاجی دسی یوسفی مشتی دسه روستای سنه کوه

این طایفه حلقه اتصال فاملیت تمامی تیره و تبارهای ساکن روستای سنه کوه معاصر است . این تیره و تبار اولین گروهی بودند که از سوته گندم به سنه کوه آمده و در نزدیک ” گت چشمه” وسط محل مستقر شدند. اینان دارای حداکثر ملک خاکی محل بودند و دارای وضعیت مالی خوبی از نظر داشتن حشم داری ( دامداری) بودند . نام جد اینان را کسی به خاطر ندارد اما شواهد نشان می دهد که دوبرادر و سه خواهر بودند برادران حاج رجبعلی و داداش و سه خواهر کسی نامشان را متاسفانه به خاطر ندارد اما سه باجناق که شوهرشان بودند عبارتند از آقایان محمد علی سوادکوهی جد علیجان دسی و شابا مومنی اوسا و برادرش ” پدر عبدالله “ جد عبدالله دسی اصفهانی تبار و…

haji d-1

حاج رجبعلی با سورتی های ساری و زرین آباد در ارتباط نزدیک بودو اولین حاجی سنه کوه است که در دوران قاجاریه احتمالا همراه حاج مصطفی خان سورتیجی (واقف مسجد مصطفی خان ساری)  با پای پیاده عازم سرزمین وحی مکه معظمه شد اما در بین راه فوت نمود و جنازه اش را هرگز نیاوردند.” خدایش رحمت کناد “.  بر عکس نام خانوادگی امروزی این تبار که” یوسفی “هستند اینان در اصل و نسب فاملیت نزدیکی با یوسف دسی ندارند. البته در بین این گروه فامیلی های متفاوتی مشاهده می شود مثل شکوفه حیدری و حلیمه جیبا و … در هر حال از ایشان دو فرزند پسربنام محمد و حاجی و دو دختر بنام کل ننه جان و نرگس به یادگار ماند.کل ننه جان همسر اکبر مادر میرزاعلی دایی (علی خلی) شد و نرگس به اوسا رفته و همسرپسر عمه اش حسین مومنی پسر شابا شد .

 محمد با زینب دختر علیجان ازدواج کرده و صاحب دوفرزند دختر بنام خانم جان ( همسر گل بابا تکسی) و حلیمه ( همسر حاج شیخ میرحمزه )شد .

حاجی هم ابتدا با خورشید دختر داداش ( دختر عمویش) ازدواج کرده و صاحب یک دختر بنام شکوفه معروف به خورد شکوفه همسر حاج رمضان علیجانی شد و سپس با نصرت دختر حسین ( تقی دسی ) عمه جعفر حسینی ازدواج کرده صاحب دوفرزند، پسر بنام مشتی یا به شناسنامه ” بابا ” و دختر بنام فیروزه شد که فیروزه همسر یدالله اکبرنژاد که به همراه طفل شیرخواره اش در زلزله بزرگ سال ۱۳۱۳ کشته شدند و …

داداش که با صنم دختر اکبر ( خواهر چراغ) ازدواج کرده بود صاحب سه دختر بنام کل بدل ، خورشید و رقیه و یک پسر بنام اسماعیل شد که اوهم یک دختر بنام هاجر و هاجر هم یک فزرند دختر بنام بلور دارد که اکنون همسر زین العابدین یوسفی است . کل بدل همسر کل گلبرار یوسفی ( یوسف دسی) مادر حاج لطف الله شد و خورشید همسر پسر عمویش حاجی شد و رقیه در روستای وارمی همسر میرقربان از سادات اصیل وارمی شد که اوهم صاحب سه دختر و یک پسر شد و یکی از دخترانش بنام سیده باجی همسر سیف الله یوسفی ( مادر حاج عزیز) شد وسیده بانو در روستای هولا شوهر کرد و سیده زینب هم در استخر پشت و …البته خواهر همین میرقربان بنام سیده فاطمه همسر رضاقلی کلاکرده بوده که فرزندش کل روح الله است و بعد همسر اصغر (علی خلی) شد و فرزندش بنام میرزا عامی(عموی میرزاعلی دایی )است .

در این خاندان از نسل پسری فقط فرزندان مشتی ( بابا) به عنوان مشتی دسه باقی اند . این گروه از بابت دیانت و حفظ شعاعر دینی زبانزد هستند و در مجموع انسانهایی آرام و با متانت و خوش مشرب می باشند سالیان سال بود که حیاط خانه اینان با حیاط تکیه و مسجد یکی بود اما اعتراض فاحشی مشاهده نشد و بیشترین همکاری و مساعدت را در برپایی مراسم مذهبی داشتند . برخی رگه های خوش صوتی در این گروه بسیار سرآمد است مثل صدای حجت و آقا شیخ نبی الله یوسفی فرزندان کربلایی رضاعلی و …قد بلندی و خوش هیکلی شاخصه بارز این نسل است .

شما می توانید بصورت رایگان در اشتراک ایمیلی این سایت عضو شوید تا مطالب جدید را درون ایمیل خود دریافت کنید.
برای عضویت، ایمیل خود را وارد کرده و بروی اشتراک کلیک کنید...

نظرات بسته است.

برگه ها
ads ads ads