مشاغل مختلف اهالی سنه کوه (۱۰)

مشاغل اهالی سنه کوه در ۳۷ ساله عصر پهلوی دوم(۸) شرکت نکاچوب (۲) در قسمتهای قبلی به طور اجمال و از منظر اشتغال اهالی سنه کوه مطالبی را بیان داشتیم که خدا را شکر مورد توجه کابران قرار گرفت و قطعا برای نسل جدید اطلاعات افزوده قابل استنادی در آینده خواهد بود و در پست […]

اسبه حلوا و مراحل پخت آن در سنه کوه

  اسبه حلوا و مراحل پخت آن در سنه کوه   اسبه حلوا یا حلوای سفید به عنوان نوعی شیرینی شبیه شکلات گز اصفهانی به عنوان شب چره شبهای طولانی فصل سرما و نیز سوغات برای بزرگان اقوام و ده در محل و منطقه ما و نیز برای صرف چای به جای قند و شیرینی […]

برگه ها
ads ads ads